• 25 Μαΐου, 2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ 51 /2021 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια « ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗΣ » (CPV 33194000-6) , για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ 51 /2021 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια « ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗΣ » (CPV 33194000-6) , για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ 51 /2021 Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια « ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗΣ » (CPV 33194000-6) , για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο