• 6 Μαρτίου, 2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. Δ.Σ. 16/2024 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», CPV:33192000-2 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΡΤΑΣ, ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 6.826,76€ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. Δ.Σ. 16/2024 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», CPV:33192000-2 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΡΤΑΣ, ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 6.826,76€ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. Δ.Σ. 16/2024 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», CPV:33192000-2 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΡΤΑΣ, ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 6.826,76€ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ). 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο