• 3 Απριλίου, 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΘΜΩΝ ΔΙΑΛΥΣΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΜΤΝ) ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ ΜΕ Δ.Σ. 33/2018 ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΘΜΩΝ ΔΙΑΛΥΣΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΜΤΝ) ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ ΜΕ Δ.Σ. 33/2018 ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΘΜΩΝ ΔΙΑΛΥΣΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΜΤΝ) ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ ΜΕ Δ.Σ. 33/2018 ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο