ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ (ΚΕ.Φ.Ι.Α.Π. ΑΡΤΑΣ) ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ. Δ.Σ. 173/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ (ΚΕ.Φ.Ι.Α.Π. ΑΡΤΑΣ) ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ. Δ.Σ. 173/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ (ΚΕ.Φ.Ι.Α.Π. ΑΡΤΑΣ) ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ. Δ.Σ. 173/2016 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Μπόκος Γιώργος

All stories by:Μπόκος Γιώργος
Μετάβαση στο περιεχόμενο