• 23 Δεκεμβρίου, 2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ. 172 /2016 ΣΥΝ ΔΙΑΓ ΓΙΑ Συντήρηση και Επισκευή του KΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΓΝ ΑΡΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ. 172 /2016 ΣΥΝ ΔΙΑΓ ΓΙΑ Συντήρηση και Επισκευή του KΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΓΝ ΑΡΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ. 172 /2016 ΣΥΝ ΔΙΑΓ ΓΙΑ Συντήρηση και Επισκευή του KΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΓΝ ΑΡΤΑΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο