• 23 Ιουλίου, 2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (ΕΣΤΙΑΣΗ) ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. Δ.Σ. 113/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (ΕΣΤΙΑΣΗ) ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. Δ.Σ. 113/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (ΕΣΤΙΑΣΗ) ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. Δ.Σ. 113/2015 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο