ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΣ 46/2016 ΕΠΑΝΑΛΗ΅ΠΤΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΝ ΑΡΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΣ 46/2016 ΕΠΑΝΑΛΗ΅ΠΤΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΝ ΑΡΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΣ 46/2016 ΕΠΑΝΑΛΗ΅ΠΤΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΝ ΑΡΤΑΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Αραβαντινού Ρεγγίνα

All stories by:Αραβαντινού Ρεγγίνα
Μετάβαση στο περιεχόμενο