• 16 Μαρτίου, 2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΣ 46/2016 ΕΠΑΝΑΛΗ΅ΠΤΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΝ ΑΡΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΣ 46/2016 ΕΠΑΝΑΛΗ΅ΠΤΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΝ ΑΡΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΣ 46/2016 ΕΠΑΝΑΛΗ΅ΠΤΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΝ ΑΡΤΑΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο