• 18 Ιουνίου, 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (ΕΣΤΙΑΣΗ) ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΕΠΤΑ (7) ΜΗΝΕΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ. Δ.Σ. 44/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (ΕΣΤΙΑΣΗ) ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΕΠΤΑ (7) ΜΗΝΕΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ. Δ.Σ. 44/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (ΕΣΤΙΑΣΗ) ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΕΠΤΑ (7) ΜΗΝΕΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ. Δ.Σ. 44/2014 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο