• 4 Σεπτεμβρίου, 2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ 87 /2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια «ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» (CPV 33692210-2)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ 87 /2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια «ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» (CPV 33692210-2)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ 87 /2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια «ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» (CPV 33692210-2) 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο