ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ. 196/ 2015ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΜΑΤΩΝ (ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΙΜΑΤΟΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ για έξι (6) μήνες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ. 196/ 2015ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΜΑΤΩΝ (ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΙΜΑΤΟΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ για έξι (6) μήνες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ. 196/ 2015ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΜΑΤΩΝ (ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΙΜΑΤΟΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ για έξι (6) μήνες 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Αραβαντινού Ρεγγίνα

All stories by:Αραβαντινού Ρεγγίνα
Μετάβαση στο περιεχόμενο