• 20 Φεβρουαρίου, 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ. 13 /2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΑΛΑΤΙΟΥ» (CPV 15872400-5)για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ. 13 /2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΑΛΑΤΙΟΥ» (CPV 15872400-5)για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ. 13 /2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΑΛΑΤΙΟΥ» (CPV 15872400-5)για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο