• 11 Απριλίου, 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 36 /2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΑΛΑΤΙΟΥ» (CPV 15872400-5)για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 36 /2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΑΛΑΤΙΟΥ» (CPV 15872400-5)για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 36 /2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΑΛΑΤΙΟΥ» (CPV 15872400-5)για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο