• 20 Οκτωβρίου, 2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ 117 / 2017 – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (CPV 24111500-0) για την κάλυψ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ 117 / 2017 – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (CPV 24111500-0) για την κάλυψ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ 117 / 2017 – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (CPV 24111500-0) για την κάλυψ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο