• 12 Οκτωβρίου, 2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ. 109 /2017 ΣΥΝΟΠ. ΔΙΑΓ. ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΝ ΑΡΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ. 109 /2017 ΣΥΝΟΠ. ΔΙΑΓ. ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΝ ΑΡΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ. 109 /2017 ΣΥΝΟΠ. ΔΙΑΓ. ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΝ ΑΡΤΑΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο