• 6 Μαΐου, 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 45/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 45/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 45/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο