• 12 Νοεμβρίου, 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 92/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υπηρεσίες Προστασίας από ακτινοβολία (Ακτινοπροστασία),(CPV:90721600-3)του Γ. Ν. Α

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 92/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υπηρεσίες Προστασίας από ακτινοβολία (Ακτινοπροστασία),(CPV:90721600-3)του Γ. Ν. Α

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 92/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υπηρεσίες Προστασίας από ακτινοβολία (Ακτινοπροστασία),(CPV:90721600-3)του Γ. Ν. Α 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο