• 20 Ιουλίου, 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ.65/2018 ΣΥΝΟΠΤ. ΔΙΑΓ. ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΘΜΩΝ ΔΙΑΛΥΣΗΣ (ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ) ΓΝ ΑΡΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ.65/2018 ΣΥΝΟΠΤ. ΔΙΑΓ. ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΘΜΩΝ ΔΙΑΛΥΣΗΣ (ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ) ΓΝ ΑΡΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ.65/2018 ΣΥΝΟΠΤ. ΔΙΑΓ. ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΘΜΩΝ ΔΙΑΛΥΣΗΣ (ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΤΝ) ΓΝ ΑΡΤΑΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο