• 17 Ιουλίου, 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ.63 /2018 ΣΥΝ. ΔΙΑΓ. ΓΙΑ ΥΠΗΡ. ΠΡΟΣΤ ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ.63 /2018 ΣΥΝ. ΔΙΑΓ. ΓΙΑ ΥΠΗΡ. ΠΡΟΣΤ ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ.63 /2018 ΣΥΝ. ΔΙΑΓ. ΓΙΑ ΥΠΗΡ. ΠΡΟΣΤ ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΓΝ ΑΡΤΑΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο