ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ : 13 / 2016 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια : ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ Μ.Τ.Ν.)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ : 13 / 2016 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια : ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ Μ.Τ.Ν.)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ : 13 / 2016 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια : ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ Μ.Τ.Ν.) 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο