• 23 Οκτωβρίου, 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 121/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τη «Συντήρηση χώρων Γενικού Νοσοκ. Άρτας» το οποίο αφορά τη διαμόρφωση χώρων της Ψυχιατρικής κλινικής.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 121/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τη «Συντήρηση χώρων Γενικού Νοσοκ. Άρτας» το οποίο αφορά τη διαμόρφωση χώρων της Ψυχιατρικής κλινικής.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. Δ.Σ. 121/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τη «Συντήρηση χώρων Γενικού Νοσοκ. Άρτας» το οποίο αφορά τη διαμόρφωση χώρων της Ψυχιατρικής κλινικής. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο