Υπηρεσίες

Τεχνική Υπηρεσία 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Τεχνική Υπηρεσία

  

Υποδιεύθυνση Τεχνικού 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Υποδιεύθυνση Τεχνικού

Η Υποδιεύθυνση Τεχνικού αποτελείται από τα τμήματα:

  • Τεχνικού

και 

  • Βιοιατρικής  Τεχνολογίας
Υποδιεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Υποδιεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού

Η Υποδιεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού περιλαμβάνει τα πιο κάτω Τμήματα και αυτοτελή Γραφεία:

  • Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Γραμματείας
  • Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων
  • Κίνησης Ασθενών
  • Οικονομικού
  • Επιστασίας (Αυτοτελές Γραφείο)
  • Ιματισμού (Αυτοτελές Γραφείο)
1ος Νοσηλευτικός Τομέας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

1ος Νοσηλευτικός Τομέας

   

2ος Νοσηλευτικός Τομέας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

2ος Νοσηλευτικός Τομέας

   

Μετάβαση στο περιεχόμενο