• 7 Απριλίου, 2022

Ανάρτησης της διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών στο ΕΣΗΔΗΣ με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ» CPV:33190000-8.

Ανάρτησης της διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών στο ΕΣΗΔΗΣ με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ» CPV:33190000-8.

Ανάρτησης της διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών στο ΕΣΗΔΗΣ με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΕΤΡΙΑΣ» CPV:33190000-8. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο