Ανάρτηση πινάκων αποτελεσμάτων για την ΣΟΧ 1/2018

Ανάρτηση πινάκων αποτελεσμάτων για την ΣΟΧ 1/2018

Ανάρτηση πινάκων αποτελεσμάτων για την ΣΟΧ 1/2018 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Ανάρτηση πινάκων αποτελεσμάτων για την 

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1 /2018 για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες Καθαριότητας και Εστίασης (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016 και 107 του Ν. 4461/2017)

Στα επισυναπτόμενα αρχεία θα βρείτε τους αντίστοιχους προσωρινούς πίνακες (κύριοι, επικουρικοί και απορριπτέων) 

Άρτα, 7/12/2018

protokola_anartisis.pdf
sox1_2018_gnartas_gdpr_asep_kir_kathar.pdf
sox1_2018_gnartas_gdpr_asep_kir_estias.pdf
sox1_2018_gnartas_gdpr_asep_epik_kathar.pdf
sox1_2018_gnartas_gdpr_asep_epik_estias.pdf
sox1_2018_gnartas_gdpr_asep_ap_estiasi.pdf
sox1_2018_gnartas_gdpr_asep_ap.pdf

Αμπελογιάννη Βάσω

All stories by:Αμπελογιάννη Βάσω
Μετάβαση στο περιεχόμενο