• 6 Νοεμβρίου, 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 /2018 Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες Καθαριότητας και Εστίασης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 /2018 Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες Καθαριότητας και Εστίασης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 /2018 Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες Καθαριότητας και Εστίασης 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα εφτά (47) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες Καθαριότητας και Εστίασης του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας, που εδρεύει στην Άρτα, και των φορέων του (ΚΕΦΙΑΠ, ΔΙΕΚ).

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

100

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ- ΚΕΦΙΑΠ-ΔΙΕΚ

ΑΡΤΑ

Ν. Άρτας

*ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως

31-12-2019

(6ωρη 5νθήμερη απασχόληση)

35

101

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

ΑΡΤΑ

Ν. Άρτας

 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως

31-12-2019

 

(6ωρη 5νθήμερη απασχόληση )

12

 

Επισυνάπτονται το πλήρες κείμενο της προκήρυξης καθώς και η αντίστοιχη αίτηση. Στο παράρτημα ανακοινώσεων παρέχονται οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου της αίτησης και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής.

AITHSH_PROKHRYJHS.doc
PARARTHMA_ANAKOINVSEVN_SOX_1-2018.pdf
ANAKOINVSH_SOX_1-2018.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο