• 29 Μαΐου, 2018

ANAKOINΩΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΔΣ 44/2018) ΓΝ ΑΡΤΑΣ

ANAKOINΩΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΔΣ 44/2018) ΓΝ ΑΡΤΑΣ

ANAKOINΩΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΔΣ 44/2018) ΓΝ ΑΡΤΑΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο