• 1 Απριλίου, 2024

Ανακοίνωση Λήξης: Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας ανακοινώνει ότι στις 01-04-2024 έληξε η 2η ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗΣ» (CPV: 33194000-6) κωδικό 2024DIAB28011

Ανακοίνωση Λήξης: Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας ανακοινώνει ότι στις 01-04-2024 έληξε η 2η ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗΣ» (CPV: 33194000-6) κωδικό 2024DIAB28011

Ανακοίνωση Λήξης: Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας ανακοινώνει ότι στις 01-04-2024 έληξε η 2η ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗΣ» (CPV: 33194000-6) κωδικό 2024DIAB28011 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο