• 15 Σεπτεμβρίου, 2023

Aνακοίνωση λήξης 2ης δημόσιας διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΕΝΤΥΠΩΝ» CPV: 22820000-4, για τις ανάγκες του Γ.Ν.Αρτας, με κωδικό 23DIAB000027054.

Aνακοίνωση λήξης 2ης δημόσιας διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΕΝΤΥΠΩΝ» CPV: 22820000-4, για τις ανάγκες του Γ.Ν.Αρτας, με κωδικό 23DIAB000027054.

Aνακοίνωση λήξης 2ης δημόσιας διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΕΝΤΥΠΩΝ» CPV: 22820000-4, για τις ανάγκες του Γ.Ν.Αρτας, με κωδικό 23DIAB000027054. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο