Νοσηλευτικό Προσωπικό 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Νοσηλευτικό Προσωπικό

Μόνιμο

   Νοσηλεύτρια ΤΕ Προϊσταμένη
  Νοσηλευτής ΤΕ Υπεύθυνος 
  Νοσηλεύτρια ΤΕ 
  Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ 
  Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ 
  Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ 
  Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ 
  Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ 
  Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ
  Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ 
  Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ 
  Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ 
  Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ 
  Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ 
  Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ


Επικουρικό

Ιατρικό Προσωπικό 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Ιατρικό Προσωπικό

Μόνιμο

  Διευθυντής
  Επιμελητής Α’
  Επιμελήτρια Α’
  Επιμελητής Β’
   Επιμελήτρια Α’

 Επικουρικό 

   Επιμελήτρια Β’

 Ειδικευόμενοι 

 
 
 
  

 Αγροτικοί 

 
  
Βοηθητικό Προσωπικό 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Βοηθητικό Προσωπικό

   
Προγραμματισμός από …. έως 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Προγραμματισμός από …. έως

  

Νοσηλευτικό Προσωπικό 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Νοσηλευτικό Προσωπικό

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μιχάλης Αθανάσιος
(Νοσηλευτής ΤΕ, MSc Διοίκηση Μονάδων Υγείας, MSc Νοσηλευτική Παθολογία, Προϊστάμενος)

Γαλήνας Περικλής (Νοσηλευτής ΤΕ, Υπεύθυνος)

Τσίρκα Μαγδαληνή (Νοσηλεύτρια ΤΕ)

Τσάγγα Σοφία (Νοσηλεύτρια ΤΕ)

Μπουκουβάλα Παρασκευή (Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ)

Μπόσμου Αικατερίνη (Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ)

Γιαννάκη Βασιλική (Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ)

Βάντζου Βασιλική (Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ)

Μπαγεώργου Θεοδώρα (Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ)

Μπαλάφα Βασιλική (Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ)

Καραντζιάς Παναγιώτης (Βοηθός Νοσηλευτής ΔΕ)

Τσαούση Ευτυχία (Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ)

Ματσίρα Αικατερίνη (Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ)

Μπαγεώργα Κων/να (Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ)

Κωνσταντή Αικατερίνη (Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ)

Λέτσου Αθηνά (Βοηθός Νοσηλεύτρια ΔΕ)

 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μετάβαση στο περιεχόμενο