• 15 Απριλίου, 2021

Ακύρωση του διαγωνισμού για την προμήθεια «ΣΥΛΛΟΓΩΝ (ΣΕΤ) ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ) CPV: 33195100-4» για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας

Ακύρωση του διαγωνισμού για την προμήθεια «ΣΥΛΛΟΓΩΝ (ΣΕΤ) ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ) CPV: 33195100-4» για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας

Ακύρωση του διαγωνισμού για την προμήθεια «ΣΥΛΛΟΓΩΝ (ΣΕΤ) ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ) CPV: 33195100-4» για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Ακύρωση του διαγωνισμού για την προμήθεια «ΣΥΛΛΟΓΩΝ (ΣΕΤ) ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ) CPV: 33195100-4» για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας13-8.4.2021 θέμα έκτακτο 10ο

Μετάβαση στο περιεχόμενο