ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. Δ .Σ. /15/2015 & ΜΕ ΑΔΑ: 7Ι3Ρ4690-ΒΒ-ΛΕΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. Δ .Σ. /15/2015 & ΜΕ ΑΔΑ: 7Ι3Ρ4690-ΒΒ-ΛΕΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. Δ .Σ. /15/2015 & ΜΕ ΑΔΑ: 7Ι3Ρ4690-ΒΒ-ΛΕΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Τσώλα Παναγιώτα

All stories by:Τσώλα Παναγιώτα
Μετάβαση στο περιεχόμενο