• 14 Σεπτεμβρίου, 2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΜΤΝ)” ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ. Δ.Σ. 134/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΜΤΝ)” ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ. Δ.Σ. 134/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΜΤΝ)” ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΔΙΑΚ. Δ.Σ. 134/2015 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο