• 5 Φεβρουαρίου, 2016

Ακύρωση ανοικτού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Διατάξεων Νεφρικής Υποστήριξης (ΦΙΛΤΡΑ Μ.Τ.Ν.) με αρίθμ. Διακ. Δ.Σ./13/2016 για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας , προϋπολογισμού 67.076,80€ συμπερ. ΦΠΑ και κριτ. κατακ. τη χαμηλ. τιμή

Ακύρωση ανοικτού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Διατάξεων Νεφρικής Υποστήριξης (ΦΙΛΤΡΑ Μ.Τ.Ν.) με αρίθμ. Διακ. Δ.Σ./13/2016 για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας , προϋπολογισμού 67.076,80€ συμπερ. ΦΠΑ και κριτ. κατακ. τη χαμηλ. τιμή

Ακύρωση ανοικτού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Διατάξεων Νεφρικής Υποστήριξης (ΦΙΛΤΡΑ Μ.Τ.Ν.) με αρίθμ. Διακ. Δ.Σ./13/2016 για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας , προϋπολογισμού 67.076,80€ συμπερ. ΦΠΑ και κριτ. κατακ. τη χαμηλ. τιμή 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο