Εγκύκλιος 3

Εγκύκλιος 3

Εγκύκλιος 3 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Διευκρινήσεις σε ερωτήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της Υγειονομικής Διάταξης Υ1γ/Γ.Π οικ 96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-2012) «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες Διατάξεις».

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3

Συνημμένα αρχεία

Κοσκολού Αντωνία

All stories by:Κοσκολού Αντωνία
Μετάβαση στο περιεχόμενο