• 19 Ιανουαρίου, 2012

Εγκύκλιος με Α.Δ.Α ΒΟΧΒΘ-ΝΞΨ Παροχή συσσιτίων & τροφίμων

Εγκύκλιος με Α.Δ.Α ΒΟΧΒΘ-ΝΞΨ Παροχή συσσιτίων & τροφίμων

Εγκύκλιος με Α.Δ.Α ΒΟΧΒΘ-ΝΞΨ Παροχή συσσιτίων & τροφίμων 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

«Παροχή συσσιτίων και τροφίμων – Αρωγή στις κοινωνικά ασθενέστερες ομάδες»

Εγκύκλιος με Α.Δ.Α ΒΟΧΒΘ-ΝΞΨ Παροχή συσσιτίων & τροφίμων

Μετάβαση στο περιεχόμενο