Εγκύκλιος με Α.Δ.Α ΒΟΧΒΘ-ΝΞΨ Παροχή συσσιτίων & τροφίμων

Εγκύκλιος με Α.Δ.Α ΒΟΧΒΘ-ΝΞΨ Παροχή συσσιτίων & τροφίμων

Εγκύκλιος με Α.Δ.Α ΒΟΧΒΘ-ΝΞΨ Παροχή συσσιτίων & τροφίμων 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

«Παροχή συσσιτίων και τροφίμων – Αρωγή στις κοινωνικά ασθενέστερες ομάδες»

Εγκύκλιος με Α.Δ.Α ΒΟΧΒΘ-ΝΞΨ Παροχή συσσιτίων & τροφίμων

Κόκλας Ευστάθιος

All stories by:Κόκλας Ευστάθιος
Μετάβαση στο περιεχόμενο