• 14 Δεκεμβρίου, 2010

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
ΑΔΑ   4ΙΦΝ4690ΒΒ-8
Αριθμός Πρωτοκόλλου   158
Θέμα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ
Τελικός Υπογραφών Διοικητής – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ –
Ημερομηνία Απόφασης 17/11/2010
Ημερομηνία Ανάρτησης 14/12/2010 09:25:45
Είδος Απόφασης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ
Φορέας ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
Μονάδα ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Θεματική Προκηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Μετάβαση στο περιεχόμενο