ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ. 91 /2012 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την Ανάδειξη Αναδόχου Υπηρεσιών Συντήρησης του Η/Μ Εξοπλισμού του Νοσοκομείου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2012 Χ.Τ test

Μπαρτζώκα Σπυριδούλα

All stories by:Μπαρτζώκα Σπυριδούλα
Μετάβαση στο περιεχόμενο