• 2 Αυγούστου, 2023

1H ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ” ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΒ: 23DIAB000026969

1H ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ” ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΒ: 23DIAB000026969

1H ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ” ΤΟΥ Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΒ: 23DIAB000026969 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο