• 10 Φεβρουαρίου, 2021

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ για το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ για το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ για το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Προκηρύσσουμε για πλήρωση τις παρακάτω θέσεις του κλάδου γιατρών ΕΣΥ επί θητεία, ήτοι:

  • Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Ακτινολογίας στο βαθμό του Διευθυντή
  • Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Ακτινολογίας στο βαθμό του Επιμελητή Α΄
  • Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Ψυχιατρικής στο βαθμό του Επιμελητή Β΄
  • Δύο (2) θέσεις ειδικευμένων ιατρών ειδικότητας Αναισθησιολογίας στο βαθμό του Επιμελητή Α΄
  • Δύο (2) θέσεις ειδικευμένων ιατρών ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας-
  • Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Νεφρολογίας (για την Μ.Ε.Θ) στο βαθμό του Επιμελητή Α΄
  • Δύο (2) θέσεις ειδικευμένων ιατρών ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας στο βαθμό του Επιμελητή Α΄
  • Δύο (2) θέσεις ειδικευμένων ιατρών ειδικότητας Νεφρολογίας στο βαθμό του Επιμελητή Α΄
  • Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας στο βαθμό του Επιμελητή Α΄
  • Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας Χειρουργικής στο βαθμό του Επιμελητή Β΄

Για λεπτομέρειες σχετικά με την προκήρυξη και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, δείτε το συνημμένο έγγραφο.

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ για το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Μετάβαση στο περιεχόμενο