• 22 Ιανουαρίου, 2021

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ» (CPV 24111500-0), για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ» (CPV 24111500-0), για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ» (CPV 24111500-0), για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο