ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την: «Αναβάθμιση του συστήματος υπολογιστικής ακτινογραφίας CR που βρίσκεται σε λειτουργία, με προμήθεια συστήματος ψηφιακού ανιχνευτή ακτινογραφίας» για τις ανάγκες του ακτινολογικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας (CPV:33124000-5)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την: «Αναβάθμιση του συστήματος υπολογιστικής ακτινογραφίας CR που βρίσκεται σε λειτουργία, με προμήθεια συστήματος ψηφιακού ανιχνευτή ακτινογραφίας» για τις ανάγκες του ακτινολογικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας (CPV:33124000-5)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την: «Αναβάθμιση του συστήματος υπολογιστικής ακτινογραφίας CR που βρίσκεται σε λειτουργία, με προμήθεια συστήματος ψηφιακού ανιχνευτή ακτινογραφίας» για τις ανάγκες του ακτινολογικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας (CPV:33124000-5) 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο