• 16 Οκτωβρίου, 2020

Συνοπτικός Διαγωνισμός Για προμήθεια ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΙΔΗ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ) (CPV:33700000-7), για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας

Συνοπτικός Διαγωνισμός Για προμήθεια ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΙΔΗ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ) (CPV:33700000-7), για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας

Συνοπτικός Διαγωνισμός Για προμήθεια ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΙΔΗ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ) (CPV:33700000-7), για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο