• 27 Σεπτεμβρίου, 2018

Συνοπτικός Διαγων για την προμήθεια τριών (3) ηχοβόλων κεφαλών του συστήματος υπερηχοτομογραφίας, τύπου LOGIQ 5 Expert, του οίκου GE, με S/N:H1353US04 (CPV:33112000-8) για τις ανάγκες του Ακτινολογικού τμήματος του Γ.Ν. Άρτας

Συνοπτικός Διαγων για την προμήθεια τριών (3) ηχοβόλων κεφαλών του συστήματος υπερηχοτομογραφίας, τύπου LOGIQ 5 Expert, του οίκου GE, με S/N:H1353US04 (CPV:33112000-8) για τις ανάγκες του Ακτινολογικού τμήματος του Γ.Ν. Άρτας

Συνοπτικός Διαγων για την προμήθεια τριών (3) ηχοβόλων κεφαλών του συστήματος υπερηχοτομογραφίας, τύπου LOGIQ 5 Expert, του οίκου GE, με S/N:H1353US04 (CPV:33112000-8) για τις ανάγκες του Ακτινολογικού τμήματος του Γ.Ν. Άρτας 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο