ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΑΠΟ 01-01-2017 ΕΩΣ 30-09-2017

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΑΠΟ 01-01-2017 ΕΩΣ 30-09-2017

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΑΠΟ 01-01-2017 ΕΩΣ 30-09-2017 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο