ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ)” ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. Δ.Σ. 116/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ)” ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. Δ.Σ. 116/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ)” ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. Δ.Σ. 116/2015 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Μπόκος Γιώργος

All stories by:Μπόκος Γιώργος
Μετάβαση στο περιεχόμενο