• 25 Ιουνίου, 2015

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (ΕΣΤΙΑΣΗ) ΓΙΑ ΤΟ Γ. Ν. ΆΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 42.626,88 € ΣΥΜΠΕΡ. Φ.Π.Α. ΚΩΔ.CPV: 55320000-9, ΚΑΕ 0439.

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (ΕΣΤΙΑΣΗ) ΓΙΑ ΤΟ Γ. Ν. ΆΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 42.626,88 € ΣΥΜΠΕΡ. Φ.Π.Α. ΚΩΔ.CPV: 55320000-9, ΚΑΕ 0439.

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (ΕΣΤΙΑΣΗ) ΓΙΑ ΤΟ Γ. Ν. ΆΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 42.626,88 € ΣΥΜΠΕΡ. Φ.Π.Α. ΚΩΔ.CPV: 55320000-9, ΚΑΕ 0439. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο