Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων – Data Protection Officer (DPO) συνολικού προϋπολογισμού 6.000,00€ για ένα έτος, ενώ η συνολική αξία της σύμβασης για τα δύο (2) έτη ανέρχεται στο ποσό των 12.000,00€ συμπερ. Φ.Π.Α.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων – Data Protection Officer (DPO) συνολικού προϋπολογισμού 6.000,00€ για ένα έτος, ενώ η συνολική αξία της σύμβασης για τα δύο (2) έτη ανέρχεται στο ποσό των 12.000,00€ συμπερ. Φ.Π.Α.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων – Data Protection Officer (DPO) συνολικού προϋπολογισμού 6.000,00€ για ένα έτος, ενώ η συνολική αξία της σύμβασης για τα δύο (2) έτη ανέρχεται στο ποσό των 12.000,00€ συμπερ. Φ.Π.Α. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Τσατσαρώνη Μαρία

All stories by:Τσατσαρώνη Μαρία
Μετάβαση στο περιεχόμενο