Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ανανέωση συμβολαίου συντήρησης του πληροφοριακού συστήματος εργαστηριακού τομέα ( LIS – RIS – ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ – ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ – ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ)( CPV72267100-0). Συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 16.120,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. για ένα (1) έτος

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ανανέωση συμβολαίου συντήρησης του πληροφοριακού συστήματος εργαστηριακού τομέα ( LIS – RIS – ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ – ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ – ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ)( CPV72267100-0). Συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 16.120,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. για ένα (1) έτος

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ανανέωση συμβολαίου συντήρησης του πληροφοριακού συστήματος εργαστηριακού τομέα ( LIS – RIS – ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ – ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ – ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ)( CPV72267100-0). Συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 16.120,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. για ένα (1) έτος 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Τσατσαρώνη Μαρία

All stories by:Τσατσαρώνη Μαρία
Μετάβαση στο περιεχόμενο