ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΑΚΑΝΑΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΩΝ (CPV 33123230-9)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΑΚΑΝΑΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΩΝ (CPV 33123230-9)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΑΚΑΝΑΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΩΝ (CPV 33123230-9) 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Read Previous
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Αριθ. Δ.Σ. 24/2023 Πρόσκληση διαπραγμάτευσης με κλειστή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανανέωση του συμβολαίου συντήρησης σύμφωνα με την υπ αριθμ. 7/2018 σύμβαση προμήθειας (του συγκροτήματος αξονικού τομογράφου) για «Υπηρεσίες πλήρους τεχνικής υποστήριξης, του συγκροτήματος αξονικού τομογράφου model: SOMATOM SCOPE Power Configuration του οίκου SIEMENS, ( canry με S/N: 93033, System Kit με S/N: 93083) και του παρελκόμενου εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένων ανταλλακτικών και ακτινολογικών λυχνιών) που βρίσκεται στο Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο» CPV : 50421000-2 για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, προϋπολογισμού 39.680,00€ συμπ. ΦΠΑ. Α/Α Συστήματος : 194288.
Read Next
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας προβαίνει στη 2η δημόσια διαβούλευση προς κάθε ενδιαφερόμενο των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ» (CPV: 33181500-7) ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ Γ Ν ΑΡΤΑΣ 2023 ΑΡ. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 23DIAB000026572
Μετάβαση στο περιεχόμενο