• 31 Ιανουαρίου, 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ISUPPLIES(N.4782/2021) για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου Ιολογικού (Υπηρεσίες αξιολόγησης και αναθεώρησης της ποιοτικής διασφάλισης των συστημάτων)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ISUPPLIES(N.4782/2021) για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου Ιολογικού (Υπηρεσίες αξιολόγησης και αναθεώρησης της ποιοτικής διασφάλισης των συστημάτων)»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ISUPPLIES(N.4782/2021) για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου Ιολογικού (Υπηρεσίες αξιολόγησης και αναθεώρησης της ποιοτικής διασφάλισης των συστημάτων)» 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο