• 19 Μαΐου, 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤON EΛΕΓΧΟ ΔΕΚΑ (10) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.230,00 € ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤON EΛΕΓΧΟ ΔΕΚΑ (10) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.230,00 € ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤON EΛΕΓΧΟ ΔΕΚΑ (10) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.230,00 € ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Μετάβαση στο περιεχόμενο