ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤON EΛΕΓΧΟ ΔΕΚΑ (10) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.230,00 € ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤON EΛΕΓΧΟ ΔΕΚΑ (10) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.230,00 € ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤON EΛΕΓΧΟ ΔΕΚΑ (10) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.230,00 € ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. 150 150 Γενικό Νοσοκομείο Άρτας

Αραβαντινού Ρεγγίνα

All stories by:Αραβαντινού Ρεγγίνα
Μετάβαση στο περιεχόμενο